Ηλιοτροπιο

Ενεργειακή κοινότητα
Ηλιοτρόπιο Λέσβου

Το «Ηλιοτρόπιο Λέσβου» η πρώτη ενεργειακή κοινότητα της Λέσβου είναι γεγονός! Ιδρύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2022 από ενεργούς πολίτες και συνεταιριστικά εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με στόχο να προωθήσει την ενεργειακή δημοκρατία, τη συμμετοχή, δηλαδή, των πολιτών στην παραγωγή της ενέργειας που χρησιμοποιούν και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, δηλαδή της ανεπαρκούς πρόσβασης των νοικοκυριών σε υπηρεσίες ενέργειας λόγω του υψηλού τους κόστους.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2019, που δημοσιεύτηκαν στο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί την τρίτη περιφέρεια της χώρας με τη μεγαλύτερη ένταση της ενεργειακής φτώχειας. Ωστόσο, ο στρατηγικός σχεδιασμός των τοπικών ΟΤΑ δεν προβλέπει ακόμη δράσεις για την άμβλυνση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας.
0 +
Μέλη της κοινότητας
0
Τρέχον έργο
0
Ευάλωτα νοικοκυριά

Οφέλη ενεργειακών κοινοτήτων

Οικονομικό ρεύμα

Έχουμε την πιο οικονομική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος

Ενεργειακή αυτονομία

Εξασφαλίζεται η ενεργειακή αυτάρκεια, καταναλώνοντας την δικής σας παραγωγής

Ενεργός ρόλος των πολιτών

Ενθαρρύνεται τη συμμετοχή για συνέργειες μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών στην παραγωγή ενέργειας

Διαχείριση εσόδων

Αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια σε τοπικό επίπεδο

Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην «καθαρή» και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η απανθρακοποίηση της οικονομίας είναι μονόδρομος

Νέες θέσεις εργασίας

Προσφέρονται νέες θέσεις εργασίας τόσο στην κατασκευή των πάρκων όσο και στη διαχείριση αυτών

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;